Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Nga Hình đại diện
Ngày sinh: 12-10- 1977
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0912943378
Email: ngatgt.hongduc@gmail. com
Học hàm, học vị: ThS
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 157 – Đường Yết Kiêu- Phường Đông Sơn - TP Thanh Hóa
Quê quán: Số nhà 157 – Đường Yết Kiêu- Phường Đông Sơn - TP Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

NewsImages/file/CV_GT_PP/CV_KH_Nguyen_Thi_Nga_GT_PP.pdf