Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Lương Hình đại diện
Ngày sinh: 20/122/1984
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:
Điện thoại: 0968151236
Email: nguyenvanluong@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: TS
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Hà Tân-Hà Trung-Thanh Hóa
Quê quán: Hà Tân-Hà Trung-Thanh Hóa
Tóm tắt bản thân:

 NewsImages/file/CV_GT_PP/CV_KH_NguyenVanLuong_Giaitich-PPGDT-%C4%91%C3%A3%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i.pdf