Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kế hoạch hoạt động
Thực hiện chuỗi hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Được sự đồng ý của chi uỷ, lãnh đạo khoa, về việc tổ chức “Giải bóng chuyền SV, HV khoa Lý luận chính trị - Luật lần thứ II”.
Thực hiện kế hoạch của BCH Đoàn trường về việc triển khai các hoạt đồng tình nguyện "Chung sức cùng cộng đồng" năm 2018. Được sự chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo khoa Lý luận chính trị - Luật, LCĐ Khoa đã tổ chức đội hình tình nguyện chuyên sâu về xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa.
Thực hiện kế hoạch của BCH Đoàn trường về việc triển khai các hoạt đồng tình nguyện "Chung sức cùng cộng đồng" năm 2016. Được sự chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo khoa Lý luận chính trị - Luật, LCĐ Khoa đã tổ chức đội hình tình nguyện chuyên sâu về xã Mường Lý, huyện Mường Lát.
1
Các tin khác