Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm đối với các bài báo thuộc khối ngành Kinh tế

Cập nhật lúc: 03:53 CH ngày 11/11/2021

 
Ngày 8 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021. Theo đó, Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính 0 - 0,25 điểm đối với các bài báo khối ngành Kinh tế thuộc Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức. Như vậy, tính đến nay, Tạp chí đã có 5 ngành được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình: Văn học (0 - 0,5 điểm); Nông nghiệp - Lâm nghiệp (0 - 0,5 điểm); Vật lý (0 - 0,25 điểm); Giáo dục học (0 - 0,25 điểm) và Kinh tế (0 - 0,25 điểm).
 
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức là cơ quan ngôn luận chính thức của Trường Đại học Hồng Đức, có chỉ số ISSN 1859 - 2759 (xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Việt) và ISSN 2588 - 1523 (xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh), hoạt động theo giấy phép số 14/BTTTT-GPHĐBC ngày 09/01/2009, và Giấy phép số 125/GP-BTTTT, cấp lại ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức xuất bản 6 số/năm với ngôn ngữ xuất bản bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Hơn 12 năm hoạt động, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã xuất bản được 66 số tạp chí bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh với hơn 1000 bài báo khoa học thuộc nhiều khối ngành. Chất lượng bài báo có hàm lượng khoa học ngày càng cao, quy trình xuất bản chặt chẽ, phản biện độc lập, uy tín. Là một phương tiện truyền thông về học thuật, Tạp chí khoa học có sức ảnh hưởng lớn đối với hoạt động Giáo dục và Đào tạo, góp phần quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu của Nhà trường. Từ tháng 12/2017, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã tham gia cơ sở dữ liệu “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến” (Vietnam Journals Online, VJOL) do Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) quản lý. Hiện nay, Tạp chí được truy cập tại địa chỉ: http://hdu.edu.vn/vi-vn/28/209/Tap-chi-khoa-hoc/ hoặc https://www.vjol.info.vn/index.php/DHHD/issue/archive (số tiếng Việt) và https://www.vjol.info.vn/index. php/HDU/issue/archive (số tiếng Anh).

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã xuất bản được 11 số chuyên về khối ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh - Chính trị và Pháp luật với hơn 200 bài báo. Đa phần các công trình khoa học công bố đều đảm bảo chất lượng, là kết quả từ các đề tài khoa học công nghệ các cấp của cán bộ giảng viên trong và ngoài Nhà trường có trình độ từ Thạc sĩ trở lên.

Trong thời gian tới, Tạp chí tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng bài viết đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước và hướng tới hội nhập Quốc tế./.

   Trần Thị Kim Dung - Thư ký TCKH

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40226564