Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Cập nhật lúc: 08:18 SA ngày 10/03/2017

    Căn cứ Công văn số 567-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/2/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần II, năm 2017Căn cứ Kế hoạch số 264-KH/TĐTH-TTNTH của BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa về việc tham gia hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “ Ánh sáng soi đường” lần II, năm 2017.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH nhà trường. Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Hồng Đức xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

- Là hoạt động thiết thực thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”.

II. Đối tượng, thời gian dự thi

1. Đối tượng:

a. Bảng cá nhân: Sinh viên đang học tập tại trường Đại học Hồng Đức.

b. Bảng tập thể: Thành lập đội tuyển gồm 7 thành viên tham dự Hội thi cấp cụm. Thành viên đội tuyển phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Không phải SV đang theo học khoa Lý luận chính trị - Luật.

- Cá nhân tham dự ít nhất 01 lần phần thi cá nhân và đạt từ 70% điểm bài thi trở lên.

2. Thời gian:

a. Bảng cá nhân: Từ 05/3/2017 đến 16/4/2017,

b. Bảng đội tuyển: Vòng thi cụm vào tháng 4/2017. Vòng thi khu vực sẽ được tổ chức vào tháng 5/2017. Vòng chung kết toàn quốc sẽ thi vào ngày 21/5/2017.

          III. Nội dung

- Kiến thức về triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh; hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng, phong trào công nhân trong và ngoài nước. Vận dụng chủ nghĩa  Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước để giải phóng dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu biểu toàn quốc lần XII của Đảng.

- Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; lịch sử Đảng cộng sản Việt nam, lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam, Hội sinh viên Việt Nam.

- Thông tin kinh tế - chính trị - văn hóa- xã hội - quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

IV. Hình thức thi

1.     Bảng cá nhân

Các cá nhân đăng ký dự thi và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn  Hệ thống được mở bắt đầu từ 14h00 ngày thứ hai, kết thúc vào lúc 22h ngày chủ nhật trong tuần. Riêng tuần đầu tiên hệ thống được mở từ lúc khai mạc hội thi (dự kiến 09h00 ngày 05/3/2017) và kết thúc lúc 22h00 ngày chủ nhật 13/2/2017. Căn cứ theo số điểm cao nhất của người chơi được lưu trên hệ thống của website để trao giải thưởng hàng tuần (được công bố vào thứ 3 tuần sau đó). Sau 06 tuần thi, 18 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian thi ngắn nhất mỗi tuần và 82 thí sinh có điểm số tổng cộng cao nhất và thời gian thi ngắn nhất sẽ tham dự vòng chung kết trực tuyến. 10 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ dự trận chung kết xếp hạng toàn quốc.

2.     Bảng tập thể

Đội tuyển của trường sẽ ôn luyện và tham gia thi cấp tỉnh, nếu đạt kết quả tốt sẽ tham gia vòng thi cụm vào tháng 4/2017. Vòng thi khu vực sẽ được tổ chức vào tháng 5/2017. Vòng chung kết toàn quốc sẽ thi vào ngày 21/5/2017.

V. Cơ cấu giải

1.Bảng cá nhân

Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc sẽ trao giải thưởng cho các cá nhân có số điểm cao nhất, cụ thể như sau:

·        Giải thưởng Tuần:

-         01 giải Nhất trị giá 1.000.000đ.

-         02 giải Nhì trị giá mỗi giải 500.000đ.

-         03 giải Ba trị giá mỗi giải 300.000đ.

·        Giải toàn quốc

-         01 giải Nhất trị giá 10.000.000đ và 1 chuyến về nguồn.

-         02 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000đ

-         03 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000đ

-         04 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 2.000.000đ.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban chấp hành Trung ương đoàn, Bộ giáo dục và Đào tạo.

3.     Bảng đội tuyển

Các giải thưởng tập thể được nhận bằng khen của Ban chấp hành Trung ương đoàn, Bộ giáo dục và Đào tạo và những phần thưởng sau:

- 01 giải Nhất trị giá 30.000.000đ và 1 chuyến về nguồn cho đội tuyển 07 người.

- 01 giải Nhì trị giá 20.000.000đ.

- 02 giải Ba mỗi giải 15.000.000đ.

- 02 gải Khuyến khích mỗi giải 5.000.000đ.

VI. Tổ chức thực hiện

Các Liên chi đoàn triển khai kế hoạch, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên về mục đích ý nghĩa của hội thi; vận động đông đảo sinh viên tham gia cuộc thi.

Đoàn trường giao cho LCĐ khoa LLCT-Luật theo dõi tuyển chọn và thành lập đội tuyển cấp trường, xây dựng kế hoạch ôn luyện để chuẩn bị thi cấp tỉnh và khu vực.

       Đây là một hoạt động ý nghĩa và bổ ích, là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng cho đoàn viên, sinh viên trong nhà trường. Là một trong những tiêu chí xét danh hiệu sinh viên 5 tốt các cấp (Sinh viên 5 tốt cấp trường phải tham gia cuộc thi và đạt trên 50% số điểm của 1 vòng; Sinh viên 5 tốt cấp Tỉnh  phải tham gia cuộc thi và đạt trên 70% số điểm của 1 vòng; Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương phải tham gia cuộc thi và đạt trên 85% số điểm của 1 vòng ). BTV Đoàn trường đề nghị các LCĐ quan tâm, nghiêm túc  thực hiện./.

File đính kèm

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40316302