Góp ý dự thảo báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Toán, sư phạm Ngữ văn, sư phạm Lịch sử, Quản trị kinh doanh

Cập nhật lúc: 09:35 CH ngày 19/01/2021

Nhằm thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Toán, sư phạm Ngữ văn, sư phạm Lịch sử, Quản trị kinh doanh, nay Trường Đại học Hồng Đức công bố công khai dự thảo báo cáo tự đánh giá đến các bên liên quan trong phạm vi đơn vị Trường Đại học Hồng Đức Việc công khai dự thảo báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng.

 1. Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Toán

·    Nội dung Báo cáo Tự đánh giá

·   Phiếu nhận xét góp ý

2. Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Ngữ văn

·    Nội dung Báo cáo Tự đánh giá

·    Phiếu nhận xét góp ý

3. Chương trình đào tạo đại học ngành Sư phạm Lịch sử

·    Nội dung Báo cáo Tự đánh giá

·    Phiếu nhận xét góp ý

4. Chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh

·    Nội dung Báo cáo Tự đánh giá

·    Phiếu nhận xét góp ý

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40567334