Tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2012 - 2013 và đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013 - 2014

Cập nhật lúc: 12:25 CH ngày 25/06/2013

Trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) đã được tổ chức trọng thể Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo chất lượng năm học 2012 - 2013 và đóng góp ý kiến xây dựng Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014, vào ngày 19/6/2013. Tham dự Hội nghị có TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Nhà Trường, Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự đánh giá và đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2012 – 2013; Mục tiêu chất lượng và kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013 - 2014.

Trong năm học 2012 - 2013, công tác đảm bảo chất lượng được lãnh đạo Nhà trường và Hội đồng Tự đánh giá chỉ đạo một cách quyết liệt, giám sát, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, nhắc nhở thường xuyên nên đã đạt được những kết quả nhất định; Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2012 - 2013 sát đúng với tình hình thực tiễn của nhà trường, đáp ứng yêu cầu các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng; Các đơn vị đã bám sát vào kế hoạch đảm bảo chất lượng và chức năng nhiệm vụ của đơn vị được nhà trường phân công để triển khai thực hiện có hiệu quả chất lượng các công việc được giao. Công tác tự đánh giá được thực hiện một cách khách quan, trung thực, toàn diện theo các tiêu chí đã xây dựng, chính xác về nội dung đảm bảo đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra; Trách nhiệm của các bộ môn được nâng lên rõ rệt trong việc kiểm tra, phê duyệt kết quả biên soạn, chỉnh sửa CTĐT, ĐCCTHP, NHCHT, ĐTHP.

                                    Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất 10 Mục tiêu chất lượng và 38 nội dung trong Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013 - 2014. Tuy nhiên, ở một số chỉ số và nội dung đã được các đại biểu trao đổi, thảo luận, đóng góp những ý kiến xác đáng để Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2013 - 2014 phù hợp hơn với thực tiễn của Nhà trường, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDĐH; Gắn Kế hoạch đảm bảo chất lượng với mục tiêu chất lượng và việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; Mỗi nội dung phải có kế hoạch hành động cụ thể, phải có hồ sơ minh chứng kết quả hoạt động. Từ đó, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra, đảm bảo và nâng mức chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

      ThS. Nguyễn Hữu Tân báo cáo kết quả hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2012 - 2013

Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Mạnh An – Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm học 2012 – 2013. Nêu rõ vai trò của công tác đảm bảo chất lượng là vấn đề đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng trường ĐHHĐ không ngừng phát triển./.

                    ThS. Nguyễn Đình Mai, Phó Trưởng phòng ĐBCL&KT phát biểu tại hội nghị

        TS. Nguyễn Bá Thông, Trưởng phòng QLKH&CN phát biểu tại hội nghị

                                                                                                        BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40567341