Thông báo tuyển viên chức năm 2013

Cập nhật lúc: 02:19 CH ngày 03/04/2013

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2013 và nhu cầu thực tế về viên chức của Nhà trường, trường đại học Hồng Đức thông báo tuyển viên chức năm 2013 như sau:

1. Tiêu chuẩn tuyển dụng.

Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nhà trường bổ sung thêm các tiêu chuẩn cho từng chức danh như sau:

1.1. Đối với giảng viên.

-  Trình độ chuyên môn: Có trình độ thạc sĩ trở lên (tốt nghiệp đại học chính quy từ loại khá trở lên tại các trường công lập), phù hợp với chuyên ngành cần tuyển. Tuổi đời không quá 35.

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh từ mức B1(theo khung tham chiếu Châu Âu) trở lên hoặc tương đương(quy đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hoặc có bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam. Riêng giảng viên ngoại ngữ phải có Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế IELTS đạt 6.5 trở lên hoặc Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế TOEIC 700 điểm hoặc TOEFL iBT 79 điểm trở lên.

- Trình độ tin học: Trình độ B trở lên.

1.2. Đối với chuyên viên và tương đương.

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu chuyên môn cần tuyển dụng.

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ B tiếng Anh trở lên hoặc tương đương.

- Trình độ tin học: Trình độ B trở lên.

1.3. Đối với giáo viên Mầm non.

- Trình độ chuyên môn: Có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu chuyên môn.

1.4. Đối với nhân viên hành chính, phục vụ.

- Trình độ chuyên môn: Có bằng Trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

  2. Vị trí, số lượng cần tuyển dụng và các yêu cầu cụ thể.

 - Vị trí, số lượng cần tuyển dụng và các yêu cầu cụ thể có phụ lục kèm theo.

- Nhà trường ưu tiên cho các ứng viên có trình độ Tiến sĩ, thông thạo ngoại ngữ; người đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm.

3. Hình thức và nội dung tuyển viên chức.

3.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3.2. Nội dung xét tuyển

3.2.1. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp đại học của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3.2.2. Sơ tuyển trước khi xét tuyển:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện ở mục 1. nêu trên và yêu cầu cụ thể cho từng vị trí việc làm trước khi tham dự phần kiểm tra, sát hạch phải qua vòng sơ tuyển gồm 2 bài kiểm tra: Tiếng Anh và Tin học. Điểm tối đa cho mỗi bài kiểm tra: 100. Những ứng viên đạt từ 50 điểm trở lên đối với mỗi bài kiểm tra ở vòng sơ tuyển được dự phần kiểm tra, sát hạch.

3.2.2.1. Kiểm tra Tiếng Anh:

- Đối tượng: Cho các ứng viên ngạch chuyên viên và tương đương.

- Nội dung kiểm tra: Tiếng Anh trình độ B.

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết.

3.2.2.2. Kiểm tra Tin học:

- Đối tượng: Tất cả các ứng viên.

- Nội dung kiểm tra: Chương trình Word, Excel, PowerPoint và sử dụng Internet.

- Hình thức kiểm tra: Trên máy tính.

3.2.2.3. Điều kiện miễn kiểm tra một số môn vòng sơ tuyển.

- Môn Tiếng Anh: Ứng viên có trình độ Tiếng Anh từ mức B1(theo khung tham chiếu chung Châu Âu) trở lên hoặc tương đương; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học Tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Môn tin học: Ứng viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Ứng viên dự tuyển ngạch giáo viên Mầm non, hành chính phục vụ không phải tham dự vòng sơ tuyển.

3.2.3. Nội dung và hình thức phỏng vấn.

- Nội dung: Kiến thức về chuyên môn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và kiến thức chung (Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 01/01/2012 về kỷ luật viên chức; Luật Giáo dục Đại học, Điều lệ trường Đại học; Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo theo tín chỉ; Quyết định 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc đối với giảng viên; những hiểu biết cơ bản về Nhà trường, lĩnh vực tuyển dụng).

- Hình thức phỏng vấn: Mỗi ứng viên rút thăm ngẫu nghiên một đề thi phần bắt buộc từ các đề thi do Ban kiểm tra, sát hạch chuẩn bị trước. Ứng viên được chuẩn bị 30 phút để trả lời trước Ban kiểm tra, sát hạch. Điểm tối đa của phần thi bắt buộc 70 điểm; điểm tối đa các câu hỏi thêm của thành viên Ban kiểm tra, sát hạch 30 điểm.

3.2.4. Cách tính điểm xét tuyển.

Theo Điều 12, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3.2.5. Xác định người trúng tuyển.

Theo Điều 13, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.    

4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức

Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức bao gồm:

1- Đơn đăng ký xét tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông báo này;

2- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Lao động hợp đồng của nhà trường lấy xác nhận của Trưởng phòng Tổ chức-Cán bộ);

3- Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập (bằng tốt nghiệp, bảng điểm kết quả học tập và các chứng chỉ khác) theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được  quan có thm quyền chứng thực. Trường hp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4- Giy chng nhận sức khỏe (do bệnh viện đa khoa và tương đương trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

5- Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được  quan, t chức có thm quyền chứng thực;

6-  Hai phong bì dán tem, ghi địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4´6 cm.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển đã nộp không trả lại.

5. Lệ phí xét tuyển: 260.000VNĐ

6. Thời gian nạp hồ sơ và xét tuyển.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/4/2013 đến 04/5/2013.

- Thời gian sơ tuyển: Từ 13/5/2013 đến 14/5/2013.

- Thời gian kiểm tra, sát hạch: Từ 24/5/2013 đến 28/5/2013.

(Thời gian cụ thể sẽ được đăng tải trên Website của trường )

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Hồng Đức.

Địa chỉ: Phòng 709, Nhà điều hành, Cơ sở chính, 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá.

Điện thoại liên hệ:  (0373) 911 834; Web: www.hdu.edu.vn.

Xem chi tiết chỉ tiêu: tại đây

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578786