Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 12, năm 2017

Cập nhật lúc: 09:43 SA ngày 15/01/2018

Ngày 12/01/2018, tại trường Đại học Hồng Đức, Cụm thi đua số 12 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số 12, năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng và Ban thư ký Cụm thi đua số 12.

 Cụm thi đua số 12 được thành lập theo Quyết định số 1343/QĐ – UBND ngày 26/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa  về việc tổ chức Cụm thi đua tỉnh Thanh Hóa năm 2017 gồm 7 trường là: Trường Đại học Hồng Đức (Trưởng cụm); trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa (Phó trưởng cụm); Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa; trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa; Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa và Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh An - Hiệu Trưởng ĐHHĐ phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ThS. Phạm Chí Công – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp đã thay mặt Ban thư ký Cụm thi đua số 12 đã báo cáo tóm tắt công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Theo đó,  năm 2017 công tác thi đua, khen thưởng của Cụm đã có bước chuyển biến tích cực thực sự là động lực thúc đẩy tập thể cá nhân nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác, cụ thể: Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trường đã quan tâm sâu sát đến công tác thi đua khen thưởng, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Các trường trong Cụm đã triển khai giao ước thi đua, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức tổng kết và bình xét khen thưởng theo đúng quy định đảm bảo kịp thời, chặt chẽ.

ThS. Phạm Chí Công – Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp
trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Cụm Thi đua số 12

Hội nghị cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2018: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của CBVC –LĐ các trường về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, đổi mới công tác thi đua khen thưởng;  tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyển, phát hiện và nhân rộng mô hình tiên tiến; nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời; tiếp tục tổ chức các hội thao, hội diễn văn nghệ trong Cụm thi đua, nhằm tăng cường sự giao lưu, học hỏi và nâng cao tình đoàn kết, gắn bó giữa các trường trong Cụm thi đua số 12.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bình xét, suy tôn Trường Chính trị tỉnh xếp thứ nhất, Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa xếp thứ hai, Trường Đại học Hồng Đức xếp thứ ba và lập hồ sơ đề nghị UNND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen. Đồng thời, hội nghị cũng đã bầu Trường Chính trị tỉnh làm Trưởng cụm và Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa làm Phó trưởng cụm năm 2018./. 

Đại diện lãnh đạo các Trường phát biểu tại hội nghị

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578788