Kết quả sơ tuyển viên chức năm 2013

Cập nhật lúc: 07:31 SA ngày 14/05/2013

 

   TRƯỜNG ĐI HC HNG ĐC                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013              

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Thanh Hoá, ngày 13 tháng 5 năm 2013

 

DANH SÁCH

Ứng viên dự kiểm tra sát hạch tuyển viên chức năm 2013

 

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Đơn vị

công tác

Vị trí dự tuyển

Ghi chú

1

Nguyễn Viết

Sơn

Nam

 30/05/81

 KHTN

Giảng viên Toán

 

2

Hà Thị

Yến

Nữ

 24/07/85

 KHTN

Giảng viên Toán

 

3

Lê Văn

Trọng

Nam

04/8/85

 KHTN

Giảng viên Sinh

 

4

Trịnh Thị

Hồng

Nữ

19/5/81

 KHTN

Giảng viên Sinh

 

5

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

Nữ

15/8/87

 KHTN

Giảng viên Hóa

 

6

Lê Thị Thùy

Dung

Nữ

12/12/87

 KHTN

Giảng viên Hóa

 

7

Nguyễn Thị

Ngọc

Nữ

03/5/83

 KHTN

Giảng viên Vật Lý

 

8

Nguyễn Thị

Dung

Nữ

18/10/84

 KHXH

Giảng viên Địa lý

 

9

Trịnh Thị

Phan

Nữ

15/10/82

 KHXH

Giảng viên Địa lý

 

10

Lê Thị

Hợi

Nữ

05/3/83

 KHXH

Giảng viên Xã hội học

 

11

Nguyễn Thị

Duyên

Nữ

02/9/85

 KHXH

Giảng viên Xã hội học

 

12

Nguyễn Thị

Nữ

02/4/86

 KHXH

Giảng viên Xã hội học

 

13

Mỵ Thị Quỳnh

Nữ

01/02/82

 KHXH

Giảng viên Hán Nôm

 

14

Nguyễn T Thanh

Hằng

Nữ

18/02/82

 KHXH

Giảng viên KHMT

 

15

Nguyễn Văn

Dũng

Nam

10/02/83

 KTCN

Giảng viên KTCN

 

16

Phạm Thị

Nữ

02/9/85

 KTCN

Giảng viên KTCN

 

17

Nguyễn Hoàng

Nam

30/4/86

 KTCN

Giảng viên KTCN

 

18

Nguyễn Thị

Bình

Nữ

03/03/88

 KT-QTKD

Giảng viên  Kế toán

 

19

Lê Thị

Diệp

Nữ

04/12/84

 KT-QTKD

Giảng viên  Kế toán

 

20

Phạm Thị Bích

Thu

Nữ

01/5/87

 KT-QTKD

Giảng viên  Kế toán

 

21

Đặng Lan

Anh

Nữ

20/10/88

 KT-QTKD

Giảng viên Kế toán

 

22

Đào Thu

Trà

Nữ

16/12/82

 KT-QTKD

Giảng viên  Kinh tế 

 

23

Lê Quang

Quý

Nam

07/7/82

 N.Ngữ

Giảng viên T. Anh

 

24

Lê Thị

Hương

Nữ

10/10/87

 N.Ngữ

Giảng viên T. Anh

 

25

Lê Thị

Lâm

Nữ

14/6/82

 NLNN

Giảng viên NLNN

 

26

Phùng Tuyết

Mai

Nữ

19/7/78

 NLNN

Giảng viên NLNN

 

27

Mai Thành

Luân

Nam

07/02/85

 NLNN

Giảng viên NLNN

 

28

Lê Thị Thanh

Huyền

Nữ

17/9/83

 NLNN

Giảng viên NLNN

 

29

Trần Thị

Mai

Nữ

21/02/83

 NLNN

Giảng viên NLNN

 

30

Nguyễn Thị

Vân

Nữ

25/7/86

 NLNN

Giảng viên NLNN

 

31

Nguyễn  Hữu

Thắng

Nam

16/02/74

 GDQP

Giảng viên GDTC

 

32

Hoàng Sỹ

Trung

Nam

01/5/82

 GDTC

Giảng viên GDTC

 

33

Nguyễn Thị

Hương

Nữ

02/9/80

 TL-GD

Giảng viên Tâm lý

 

34

Đỗ Thị Hồng

Hạnh

Nữ

01/5/77

 SPMN

Giảng viên Mầm non

 

35

Trịnh Kiều

Hưng

Nữ

29/12/83

 TT - TV

Thư viện viên

 

36

Nguyễn Văn

Tuấn

Nam

01/5/75

 TT - TV

Thư viện viên

 

37

Nguyễn Thị  Việt

Hưng

Nữ

22/4/85

 QLKH&CN

Chuyên viên QLKH&CN

 

38

Lê Văn

Cường

Nam

26/6/84

 QLKH&CN

Chuyên viên QLKH&CN

 

39

Vũ Văn

Chiến

Nam

10/4/78

 NCƯDKH&CN

Nghiên cứu viên

 

40

Lê Hoài

Thanh

Nam

12/9/82

 Đào tạo

Chuyên viên QLĐT SĐH

 

41

Cao Ngọc

Long

Nam

06/11/76

 QTVT-TB

Chuyên viên QTVTTB

 

42

Lê Thị

Thắng

Nữ

12/5/76

 KH-TC

Kế toán viên

 

43

Lê Hữu

Khuê

Nam

09/12/85

 KH-TC

Kế toán viên

 

44

Vũ Thị Thu

Trang

Nữ

02/9/87

 HTQT

Chuyên viên HTQT

 

45

Nguyễn  Đức

Hiệu

Nam

07/8/84

 GDQT

Chuyên viên GDQT

 

46

Nguyễn Văn

Thành

Nam

27/02/81

 GDQT

Chuyên viên GDQT

 

47

Nguyễn Thị

Huệ

Nữ

02/02/83

 GDQT

Chuyên viên GDQT

 

48

Mai Thị

Xuân

Nữ

19/01/74

 CTHSSV

Chuyên viên CTHSSV

 

49

Phạm Thị Thúy

Vân

Nữ

07/9/77

 CTHSSV

Chuyên viên CTHSSV

 

50

Lê Thị

Tuyết

Nữ

12/4/89

 

Chuyên viên CTHSSV

 

51

Hồ Thị Hương

 Giang

Nữ

17/7/82

 Thanh Tra

Chuyên viên Thanh tra

 

52

Nguyễn Thị Thu

Nữ

03/6/84

 ĐBCL&KT

Chuyên viên Khảo thí

 

53

Lê Thị Quỳnh

Trang

Nữ

05/9/89

 

Chuyên viên Khảo thí

 

54

Mai Xuân

Thắm

Nam

16/02/79

 TC-CB

Chuyên viên VPCĐ

 

55

Đoàn Văn

Thiết

Nam

19/01/80

 TCN V.Phúc

Chuyên viên VPCĐ

 

56

Mai Quang

Hưng

Nam

20/11/83

 KT-QTKD

Giáo viên thực hành

 

57

Hồ Thị Quỳnh

Anh

Nữ

25/02/85

 CNTT&TT

Giáo vụ

 

58

Cù Minh

Toàn

Nam

28/02/86

 KT-QTKD

Giáo vụ

 

59

Trịnh Thị

Hường

Nữ

10/01/86

 KHXH

Giáo vụ

 

60

Nguyễn Thị

Thái

Nữ

07/4/83

 KTCN

Giáo vụ

 

61

Mai Thi

Thảo

Nữ

20/4/85

 KHTN

Giáo vụ

 

62

Lê Hoàng

Yến

Nữ

12/8/89

 

Giáo vụ

 

63

Trần Doãn

Minh

Nam

01/6/84

 CNTT&TT

PTPM

 

64

Nguyễn Thị

Hồng

Nữ

25/3/86

 KHTN

PTTN

 

65

Lê Hữu

Đoàn

Nam

07/5/85

 KHTN

PTTN

 

66

Trịnh Thị

Hương

Nữ

01/7/86

 KHTN

PTTN

 

67

Nguyễn Thị Lan

Anh

Nữ

03/11/76

 SPMN

QLHSSV

 

68

Nguyễn Thị

Hoa

Nữ

17/5/74

 MNTH

Giáo viên Mầm non

 

69

Nguyễn Thị

Vân

Nữ

25/6/78

 MNTH

Giáo viên Mầm non

 

70

Ngô Tú

Oanh

Nữ

20/7/72

 MNTH

Giáo viên Mầm non

 

71

Trần Thị Hương

Lan

Nữ

17/3/81

 MNTH

Giáo viên Mầm non

 

72

Nguyễn Thị Ngọc

Châu

Nữ

21/12/79

 MNTH

Giáo viên Mầm non

 

73

Nguyễn Thị

Dung

Nữ

14/10/73

 MNTH

Giáo viên Mầm non

 

74

Ninh Thị

Yến

Nữ

01/02/81

 SPMN

Nhân viên hành chính

 

75

Văn Thị

Xuân

Nữ

14/02/64

TT-TV

Nhân viên hành chính

 

76

Nguyễn  Thị

Phương

Nữ

06/02/72

CNTT&TT

Nhân viên hành chính

 

77

Nguyễn Thị

Thơ

Nữ

08/03/85

GD QP

Nhân viên hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ấn định danh sách có: 77 người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh An

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40456030