.

Cập nhật lúc: 08:00 SA ngày 19/05/2017

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC (Từ ngày 20 – 24 tháng 5 năm 2017)

 

Thời gian

Hoạt động

Thành phần Đoàn

Địa điểm làm việc

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Thứ Bảy, ngày 20/5/2017)

8.00 - 9.00

Khai mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

 

 

9.00 - 12.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Cả đoàn

 

12.00 – 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30 - 17.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, quản lý đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý KH&CN, HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị thiết bị, vật tư và thiết bị, KHTC, thanh tra giáo dục, thư viện,...

Cả đoàn

 

17.00 - 18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (Chủ nhật, ngày 21/5/2017)

8.00 - 8.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Cả đoàn

 

8.30 - 9.45

Thảo luận, phỏng vấn Lãnh đạo trường

Cả đoàn

 

9.45 - 10.15

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

10.15 - 11.30

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà sử dụng lao động

Nhóm 1

 

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Học viên cao học

Nhóm 2

 

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV ĐH hệ chính quy

Nhóm 3

 

11.30 - 12.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30 - 14.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

 

 

14.30 - 15.45

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV các hệ VHVL, LKĐT (trong nước, quốc tế), liên thông, văn bằng 2

Nhóm 1

 

Thảo luận, phỏng vấn nhóm NCS và HVCH

Nhóm 2

 

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên ĐH hệchính quy

Nhóm 3

 

15.45 - 16.15

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

16.15 - 17.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, quản lý đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý khoa học và công nghệ, HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị thiết bị, vật tư và thiết bị, KHTC, thanh tra, thư viện,...

Cả đoàn

 

17.30 - 18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

 

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (Thứ Hai, ngày 22/5/2017)

8.00 - 8.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Cả đoàn

 

8.30 - 9.45

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên Lào học ĐH chính quy  

Nhóm 1

 

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên trình độ, TCCN

Nhóm 2

 

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên hệ VLVH, liên thông, văn bằng 2

Nhóm 3

 

9.45 - 10.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

10.00 - 12.00

Thăm/quan sát Thư viện trường, các phòng tư liệu của khoa/viện/trung tâm

Nhóm 1

 

Thăm/quan sát các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành; cơ sở 2

Nhóm 2

 

Thăm/quan sát một số lớp học, sân bãi, kí túc xá, căn tin, các cơ sở vật chất khác của Trường

Nhóm 3

 

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30 - 14.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

 

14.00 - 15.15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên

Nhóm 1

 

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Quản lý chuyên môn

Nhóm 2

 

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhân viên hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể

Nhóm 3

 

15.15 - 15.45

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

14.45 - 17.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, quản lý đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý khoa học và công nghệ, HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị thiết bị, vật tư và thiết bị, KHTC, thanh tra, thư viện,...

 

Cả đoàn

 

17.30 - 18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

 

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ (Thứ Ba, ngày 23/5/2017)

8.00 - 8.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

 

8.30 - 10.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HCTH, TCCB, quản lý đào tạo, quản lý đào tạo SĐH, quản lý khoa học và công nghệ, HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị thiết bị, vật tư và thiết bị, KHTC, thanh tra, thư viện,...

Cả đoàn

 

10.30 - 11.30

Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường (lần 2)

Cả đoàn

 

11.30 - 12.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

 

 

13.30 - 17.30

Đoàn làm việc nội bộ

Cả đoàn

 

Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá

Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá

Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức

17.30 - 18.00

Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM (Thứ Tư, ngày 24/5/2017)

8.00 - 9.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn và làm việc nội bộ

Cả đoàn

 

9.00 - 11.00

Bế mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

Cả đoàn

 

11.00 - 11.30

Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Đoàn ĐGN, Trường ĐH Hồng Đức, TT KĐCLGD

 

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40610674