Thông báo về việc thống kê tin bài trên trang web của các đơn vị trực thuộc trường năm học 2013 -2014

Cập nhật lúc: 02:13 CH ngày 15/08/2014

        Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban Biên tập website trường Đại học Hồng Đức, bộ phận phụ trách trang website của Trường đã thống kê tin, bài của các đơn vị trực thuộc trong năm học 2013 - 2014 (từ tháng 8/2013 đến hết tháng 7/2014) và gửi vào email (tên miền của trường) của trưởng các đơn vị.

 Đề nghị các đơn vị kiểm tra lại số lượng tin, bài đăng lên trang web đơn vị mình so với Bảng thống kê mà bộ phận phụ trách website đã gửi cho trưởng đơn vị.

Đơn vị nào có số liệu kiểm tra khác số liệu trong Bảng thống kê, xin gửi phản hồi về địa chỉ email: phamthihuyen@hdu.edu.vn hoặc hoanghung@hdu.edu.vn, để bộ phận phụ trách website kiểm tra lại và thống nhất số liệu báo cáo Ban Biên tập. Thời gian gửi phản hồi chậm nhất ngày 19/8/2014. Hết thời hạn nêu trên, nếu đơn vị nào không có thông tin phản hồi coi  như  đã thống nhất số liệu như Bảng thống kê./.

                                                                                                         TM. Ban Biên tập

 

                                                                                                          Bùi Ngọc Nhơn

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40567334