Hội nghị tổng kết công tác triển khai Kế hoạch hành động khắc phục sau đánh giá ngoài

Cập nhật lúc: 03:03 CH ngày 09/06/2018

Ngày 08/6/2018, PGS.TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác triển khai Kế hoạch hành động khắc phục sau đánh giá ngoài (Kế hoạch 125/KH – ĐHHĐ ngày 20/6/2017) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kê hoạch hành động khắc phục sau đánh giá ngoài trong thời gian qua và triển khai Kế hoạch năm học 2018 – 2019. Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Thành viên Hội đồng tự đánh giá chất lượng, Trưởng các đơn vị, đoàn thể cấp trường và Đoàn kiểm tra.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Hữu Tân – Phó trưởng phòng ĐBCL&KT đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động khắc phục sau đánh giá ngoài, báo cáo nêu rõ: Sau đánh giá ngoài, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 125/KH-ĐHHĐ để khắc phục các hạn chế, tồn tại, khắc phục các tiêu chí chưa Đạt, gồm 53 nội dung, với 70 nhiệm vụ giao cho 16 đơn vị, tổ chức đoàn thể làm đầu mối. Kết quả, các đơn vị đã triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu các tiêu chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, nâng mức chất lượng giáo dục trường; Công tác đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch hành động khắc phục sau đánh giá ngoài của từng đơn vị đã được Ban giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Năm học 2018 – 2019, bên cạnh việc tập trung triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục Trường; Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai cập nhật thông tin tự đánh giá nội bộ chất lượng của 100% các chương trình đào tạo, hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài hai chương trình đào tạo (ĐHGD Tiểu học và ĐHSP Tiếng Anh).

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đang và chưa được triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu các tiêu chí kiểm định chất lượng, nâng mức chất lượng giáo dục của Nhà trường.

 Kết luận hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Mạnh An – Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ: Tất cả các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch chưa hoàn thành hoặc thực hiện chưa đầy đủ nội dung, hồ sơ minh chứng, yêu cầu các đơn vị dầu mối xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2018; Quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong công tác đảm bảo chất lượng, văn hóa chất lượng và nâng cao chất lượng phục vụ trên các lĩnh vực một cách thường xuyên; Nâng cao hơn nữa hiệu quả trong hoạt động phối hợp giữa các đơn vị trong Trường; các đơn vị tiếp tục phối hợp với phòng ĐBCL&KT để làm rõ các yêu cầu của những nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện được trong giai đoạn vừa qua để tiếp tục triển khai hoàn thành trong năm 2018./.

Toàn cảnh Hội nghị
 
 
 Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị
 
 BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578788