Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Cập nhật lúc: 01:45 CH ngày 22/01/2014

Ngày 21 tháng 1 năm 2014, tại Hội trường A7 – Cơ sở 2, Đảng uỷ trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Mạnh An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu Nghị quyết số 29 – NQ/TW ngày 04/11/2013 về: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hỗi chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Ban chấp hành Trung trương Đảng lần thứ 8 khoá XI.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và khả năng phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”.

Cũng tại Hội nghị, PGS. TS Lê Văn Trưởng, UV Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày bản dự thảo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW của Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức.

Hội nghị đã thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm cao của các đại biểu, đồng thời giao nhiệm vụ cho các chi uỷ, chi bộ tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XI và góp ý xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Nhà trường./.

                                                                                                      BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40578788